ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โดยเน้นปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โดยเน้นปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โดยเน้นปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ จำนวน 5 ฐานความรู้ ได้แก่ 1. ปิดแฟ้ม..คดีเด็ด 2. เยี่ยมชมโรงงานยาและห้องปฏิบีติการเภสัชศาสตร์ 3. พันธุกรรมแห่งชีวิต 4. เครื่องยนต์ เบนซีน สูบเดียว และ 5. ดูดาว ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2173

TOP