ข่าวสุขภาพและกีฬา

องค์การนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาคมวลัยลักษณ์และเป็นเวทีแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เป็นประธาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สำนักวิชา ชมรมและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะกีฬาคือสื่อที่จะขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม โดยเฉพาะสังคมวัยรุ่นที่มีปัญหาของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องและรุนแรงมากขึ้นทุกปี การใช้กีฬาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเป็นทางเลือกที่หลายท่านเลือกใช้ได้ถูกต้องที่สุด ที่สำคัญกีฬาเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่ดีระหว่างนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้แสดงออกและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อก้าวเป็นตัวแทนของนักศึกษาไปร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยต่อไปด้วยด้านนายชัยทัศน์ ยุทธเสนีย์ ประธานคณะอนุกรรมกรรมฝ่ายกีฬานันทนาการและพัฒนาบุคลิกภาพ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งทักษะด้านกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงความสามัคคี ความเป็นคนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีการแข่งขันใน 5 ชนิดกีฬา คือบาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตันและเปตอง

ข่าวโดยนางสาว จิรนันท์ เกตุมณี นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพจากชมรมถ่ายภาพม.วลัยลักษณ์

TOP