ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่ามงานประชุมวิชาการหัวข้อ Update in Pharmacy Practiceสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่ามงานประชุมวิชาการหัวข้อ Update in Pharmacy Practice วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงทะเบียน (ฟรี) หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 20 มีนาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม 075-672-836
คุณสุนิสา สังข์ช่วย 075-672-900

TOP