นักศึกษานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเตือนภัย ฉีดกลูต้าสวยแต่เสี่ยงตาย