ข่าวการศึกษา

นักศึกษานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเตือนภัย ฉีดกลูต้าสวยแต่เสี่ยงตาย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 - 15.00 น. นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรม "เตือนภัยฉีดกลูต้า สวยแต่เสี่ยงตาย" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานนิเทศศาสตร์ โดยมีอาจารย์สุริยน อุ่ยตระกูล อาจารย์จากสำนักเภสัชศาสตร์ มาบรรยายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่แท้จริงของสารกลูต้าไธโอน และเตือนภัยในเรื่องการฉีดสารกลูต้าเพื่อให้ผิวขาวออร่าแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน
 
นางสาวธัญภา เลิศไกรธนาภาและนางสาวจันจิรา ทองนาค ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์อันแท้จริงของสารกลูต้าไธโอนที่ใช้ในทางการแพทย์ ผลกระทบจากการฉีดสารกลูต้าไธโอนเข้าเส้นเลือดเพื่อให้มีผิวขาว และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาและผู้ที่คิดจะฉีดได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นตาม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุริยน อุ่ยตระกูล อาจารย์จากสำนักเภสัชศาสตร์ มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับสารกลูต้าไธโอนว่าคือสารอะไร ใช้เพื่ออะไร และมีการยกตัวอย่างผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกลูต้าของคนไทยมาประกอบการบรรยายให้ได้รับฟังกัน
 
นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิเช่น แผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ไวนิล โปสเตอร์ เพื่อเป็นการสื่อประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและร่วมตระหนัก "เตือนภัยฉีดกลูต้า สวยแต่เสี่ยงตาย" เผยแพร่แก่นักศึกษาและผู้สนใจ โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

TOP