ข่าวทั่วไป

เช้านี้ที่เมืองนคร ตอน 26 ปี ม.วลัยลักษณ์ "มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ"ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ เช้านี้ที่เมืองนคร ตอน 26 ปี ม.วลัยลักษณ์ "มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 09.00 น. สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช

TOP