ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้