ข่าวเด่น

คุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญเมืองนคร บรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์คุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญแห่งเมืองนคร บรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ในโครงการ English…Ticket to the World ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้นักศึกษา โดยมีบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาสร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจ โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคุณจำลอง ฝั่งชลจิตร นักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย คุณเจฟ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ร่วม 1,500 คน เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การบรรยายในครั้งนี้ คุณจิมมี่ ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็ก ทั้งการเลี้ยงดูของครอบครัวที่ต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน ประสบการณ์ด้านการศึกษาทั้งสมัยประถมและการใช้ชีวิตที่ประเทศอินเดีย โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของครอบครัว พ่อ แม่ และมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อน อันเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในชีวิต และยกตัวอย่างให้เห็นความสำเร็จของบุตรชายที่ประสบความสำเร็จเพราะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นคุณจิมมี่ ยังได้ฝากข้อคิดในการเรียนให้แก่นักศึกษาว่า “ให้เรียนในสิ่งที่ตนเองรัก เพราะหากเรียนในสิ่งที่ไม่รัก เราจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออีกกว่า 50 ปี อย่างทรมานประกอบอาชีพที่ไม่รัก ซึ่งจะเป็นผลให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จ และอย่าคิดถามเพียงประเทศชาติจะให้อะไรกับเรา แต่ต้องคิดเสมอว่าเราจะให้อะไรกับประเทศชาติ” สุดท้ายท่านย้ำถึงความสำคัญของการมีวินัย เสียสละและทำในสิ่งที่ตนเองรักและทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ พร้อมทั้งอวยพรและเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตอีกด้วย"

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวขอบคุณและย้ำว่า คุณจิมมี่ ชวาลาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็นผู้เสียสละ เป็นผู้ให้และรักในแผ่นดินไทย วันนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่นักศึกษาจะได้ฟังประสบการณ์จากท่านทั้งในเรื่องภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับตนเองและส่วนรวม ซึ่งในเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับคนรุ่นใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากในอนาคตยังใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้จะทำให้เสียเปรียบกว่าผู้อื่นในหลายๆด้าน ประการสำคัญคือ เสียเปรียบในการหาความรู้ เพราะโลกปัจจุบันที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งข้อมูลความรู้ดีๆส่วนใหญ่กว่าร้อยละ80 เป็นภาษาอังกฤษ ฉะนั้นการมีความรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้หาความรู้ได้มากขึ้นและหากสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะสามารถทำงาน ติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ทั่วโลก เพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับตนเองในทุกๆด้านและวันนี้นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับความรู้ ทัศนคติ มุมมองความคิดดีๆ จากคุณจิมมี่ ชวาลาโดยตรง ถือว่าเป็นความโชคดีของนักศึกษาอย่างมากที่ได้พบท่านตั้งแต่อายุยังน้อย และหวังว่านักศึกษาจะได้แรงบันดาลใจและข้อคิดที่ดีไปปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไป

ประมวลภาพ

TOP