ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2561"

ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ) กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับรองการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย
* ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 , 12 , 14 , 16 และ 18 ปี
* หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 , 12 , 14 , 16 และ 18 ปี
* ชายเดี่ยวทั่วไป
* หญิงเดี่ยวทั่วไป
(สมัครแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภท)

รางวัลการแข่งขัน
* ประเภทเยาวชน ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
(รุ่นอายุ 14 และ 18 ป๊ ชาย , หญิง ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติม)
* ประเภททั่วไป ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 075-673000 ต่อ 5718
2. คุณภราดร จีนชาวนา 081-9187853
3. คุณสุนันฑา ศรีเอียด 061-6651468
4.http://www.ltat.sportswiz.asia


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ltat.sportswiz.asia

TOP