ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 6 รุ่น ประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐาน (Basic Course) จำนวน 4 รุ่น และหลักสูตรก้าวหน้า (Advance Course) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561 ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม

รุ่นที่ 1และ 2 ได้ดำเนินการจัดอบรมขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ จากบริษัท VR Digital จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม Autodesk Revit อาจารย์พิเศษบรรยายให้แก่บริษัทและมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เกี่ยวกับโปรแกรมด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งมีผลงานวิจัย ผลงานออกแบบ และผลงานเขียนมากมาย

การอบรมมีการแนะนำ Software Autodesk Revit 2018 การเขียนกริดเสาและผนัง การใส่ Room และการคิดพื้นที่ห้อง การใช้คำสั่ง Modify ต่างๆ การใส่ประตูและหน้าต่าง การใส่พื้น การใส่ฝ้าเพดาน การใส่เฟอร์นิเจอร์และแสงสว่าง การทำทัศนียภาพและการRender การจัด Sheet การทำเอกสารแบบ การพิมพ์และการพิมพ์แบบ เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 หลักสูตรพื้นฐาน (Basic Course) รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ประกอบด้วยค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง สำหรับนักศึกษา อาจารย์บุคลากร ศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 1,500 บาท ส่วนสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 3,000 บาท โดยในรุ่นต่อไปมีรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครดังนี้

- รุ่นที่ 3 พื้นที่ จ.สงขลา จัดอบรมระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2561 ห้องหาดใหญ่ ชั้น 1 โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561

- รุ่นที่ 4 พื้นที่ จ.ภูเก็ต จัดอบรมระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2561 โรงแรมชิโนเฮ้าส์ ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.075-673532, 075-673509,075-673521

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/bim61-1-2/

TOP