ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ณ ตลาดลิกอร์ สนามหน้าเมือง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสมรรถภาพปอด และตรวจหมู่เลือด ณ ตลาดลิกอร์ สนามหน้าเมือง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่ผานมาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสมรรถภาพปอด และตรวจหมู่เลือด ณ ตลาดลิกอร์ สนามหน้าเมือง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างช่วงเวลา 17:00 - 21:00 น. ทั้งนี้กิจกรรมจัดทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน แบบหมุนเวียนกิจกรรมกันไป โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2208

TOP