ข่าวเด่น

ผู้บริหาร ซีพีเอฟ เยี่ยมชม ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ ดร.อดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟ) และรองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายดุสิต ศิริวรรณ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักประธานกรรมการ บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะซึ่งเดินมาเยี่ยมชมพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น

โอกาสนี้ ดร.อดิเรก ศรีประทักษ์ พร้อมคณะได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ โดยมีนายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล บรรยายภาพรวมของการบริหารงานของโรงพยาบาลฯ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ

จากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ บรรยายความคืบหน้าการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ 40 และเมื่อเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ ศูนย์การแพทย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำของภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะมีผู้มาใช้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ล้านคนดร.อดิเรก ศรีประทักษ์ พร้อมคณะเดินทางต่อไปยังห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร เพื่อรับฟังภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ได้กล่าวถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ นำมาตรฐาน UKPSF จากอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอน ใช้ระบบ Smart Classroom มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีมาตรฐานสากล มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้น โดยมีการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี และวิทยาลัยนานาชาติด้วย

ดร.อดิเรก ศรีประทักษ์ ได้กล่าวขอบคุณและรู้สึกประทับใจที่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ ม.วลัยลักษณ์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยทางบริษัทซีพีเอฟ มีความยินดีที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งการสร้างศูนย์ฝึกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การรับนักศึกษาไปฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัท ซีพีเอฟ มียอดขายรวมกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปี มีการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศกว่า 16 ประเทศ และมีแผนขยายไปในประเทศแถบยุโรป รัสเซียและสหรัฐอเมริกา หวังว่าในอนาคตคงมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดขึ้น และขอให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มีความสากลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยต่อไปนอกจากนี้ ดร.อดิเรก ศรีประทักษ์ พร้อมด้วยยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับผู้บริหาร ณ อาคารเรียนรวม 7 ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจดูพื้นที่ฟาร์มกุ้งที่อำเภอระโนด จ.สงขลา

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP