ข่าวเด่น

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ ร.ร.ชุมชนใหม่และชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนใหม่และพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ร่วมพูดคุยหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียน มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ และรับฟังความต้องการชาวบ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

โอกาสนี้ อธิการบดีและผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ได้พูดคุยหารือร่วมกับอาจารย์สุจินต์ สุดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ และคณะครู ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเข้าไปร่วมพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครูและนักเรียน เช่น การจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู การส่งอาจารย์หรือนักศึกษาชาวต่างชาติเจ้าของภาษาไปสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังจะมีแผนในการเชื่อมโยงทางด้านการบริการวิชาการไปสู่โรงเรียน การทำวิจัยเพื่อพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดีขึ้นด้วย

จากนั้นคณะผู้บริหารได้เดินทางไปพบปะประชาชนในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา โดยอธิการบดีได้พูดคุยการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและการดำเนินต่างๆ ผ่านกระบวนการวิชาการ รับใช้สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยแบบองค์รวม ทำให้มหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบเติบโตและพัฒนาควบคู่กันไป

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP