ข่าวทั่วไป

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมในกิจกรรมออกบูท “ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น” ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมืองศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมในกิจกรรมออกหน่วยบริการ “ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น” วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 – 21.30 น. ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น บริการตรวจวัดความดันโลหิต บริการตรวจหมู่โลหิต บริการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาโดยเภสัชภร และบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและโรคภูมิแพ้ โดยอาจารย์นายแพทย์ ธีระพันธ์ สงนุ้ย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจากนี้ยังมีบริการทดสอบสมรรถภาพปอด จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมนี้จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้สนใจเข้ารับบริการ รวมกว่า 100 คน

TOP