ข่าวทั่วไป

WU To School : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชนส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และอาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "เรียนหลักสูตรอินเตอร์ ม.วลัยลักษณ์" ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.15-13.55 น. โดยมี คุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ

TOP