ข่าวทั่วไป

สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์พักพิงสุนัขและแมว และโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์พักพิงสุนัขและแมว และโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดการ

TOP