ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล Walailak Day 2018ชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล Walailak Day 2018 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-รุ่น เยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย (นับ พ.ศ.2542) รับไม่เกิน 12 ทีม
-รุ่นประชาชนทั่วไป รับไม่เกิน 12 ทีม

เงินรางวัล ทั้งสองรุ่น
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท

ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1,000 บาท ต่อทีม

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ได้ที่ นายกิตติธัช ฟุ้งเหียน(บูม) โทร. 081-6912696 หรือ นายกิตติศักดิ์ เกื้อบุญส่ง (บ่าว) โทร. 082-5260082

ประมวลภาพ

TOP