ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิจัย (CRCN) สำนักวิชาแพทยศาสตร์