ข่าวทั่วไป

"วลัยลักษณ์เดย์" รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร"ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "งานวลัยลักษณ์เดย์" ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.15-13.55 น. โดยมี คุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ

TOP