ข่าวทั่วไป

เช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "วลัยลักษณ์เดย์"ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ เช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "26 ปี งานวลัยลักษณ์เดย์" โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 09.00 น. ทาง สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช โดยมี นายฐชนม์พรหม สมสุข ดำเนินรายการ

TOP