ข่าวทั่วไป

ขอเชิญพบออเจ้า “รอมแพง” เจ้าของผลงานบุพเพสันนิวาส ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญพบออเจ้า “รอมแพง” สาวเมืองคอน เจ้าของบทประพันธ์นิยายอิงประวัติศาสตร์ "บุพเพสันนิวาส" ที่โด่งดังอยู่ในขณะนี้ ในกิจกรรมเสวนานักอ่านพบนักเขียน : โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณนิตยา ทองปะนะ โทร. 3344

TOP