ข่าวสุขภาพและกีฬา

แจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการ คลินิก หู คอ จมูก ของเดือนมีนาคม 2561

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการ คลินิก หู คอ จมูก ของเดือนมีนาคม 2561 จากเดิมเปิดบริการทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 08.00 น.-12.00 น. เป็นวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น.-12.00 น. สำหรับเดือนเมษายนและเดือนถัดไปยังคงเป็นวันและเวลาเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7567 3021 คลินิก หู คอ จมูก https://hospital.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hospital.wu.ac.th/

TOP