ข่าวทั่วไป

คณะนักศึกษา MBA จัดแข่งกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2018 ชิงถ้วยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

คณะนักศึกษา MBA จัดแข่งกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2018 ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นำรายได้ช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลน เมื่อเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดแข่งกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ "โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2018" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารายได้ นำไปช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนที่ยังขาดแคลนด้านต่างๆ

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกอล์ฟจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันกว่า 132 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ เป็นประธานจัดการแข่งขัน โดยได้รับเงินบริจาคและสิ่งของสนับสนุนทั้งในนามบุคคลและองค์กรภาคเอกชน อาทิ บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท พี.ซี.ทาวเวอร์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ( 1996) จำกัด และองค์กรอื่นๆ อีกหลายแห่ง

การจัดกิจกรรมนี้ ถือเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ให้มหาบัณฑิต MBA-Walailak เป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านวิชาการ การวางแผนงาน การทำงานเป็นทีม การประสานงานที่ดี การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ และการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้เกิดการบูรณาการทางการเรียนรู้ที่ดี


TOP