ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 87 คน จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 87 คน จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ ทั้งสิ้นจำนวน 4 ฐานความรู้ด้วยกัน ได้แก่ 1. นักสืบสายเลือด 2. ในน้ำมีเหล็ก 3. STEM : แยกสีแยกสารธรรมชาติ และ 4. STEM : SLURPEE ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://photos.app.goo.gl/ZOI0AS8bjsGmAXBn1"

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2250

TOP