ข่าวสมัครงาน

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/25555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยเชิงพื้นที่ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2555 เมื่อปิดรับสมัครมีผู้สมัครจำนวน 7 ราย และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 16 มีนาคม 2555 นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครค่อนข้างน้อย มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเห็นควรขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2555 - 20 เมษายน 2555 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพร้อมกัน (ทั้งการรับสมัครรอบแรกและรอบขยาย) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

TOP