ข่าวทั่วไป

๒๖ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     ๒๖ ปี ผันผ่านกาลร้อนหนาว เป็นหนุ่มสาวเปล่งปลั่งดั่งเดือนฉาย
มวล.หล่อหลอมกล่อมใจกาย นักศึกษาเพริศพรายดุจดาวเดือน
     ดี เก่ง เบ่งบานเชี่ยวสารสื่อ ก้าวทันโลกเล่าลือมิใครเหมือน
ทั้งวิทย์ศิลป์กลิ่นหอมย่อมติดเตือน ชลอเลื่อนแดนฟ้ามาสู่ดิน
     ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดั่งแก้วเก็จผ่องศรีมณีศิลป์
แวววาววามงามตาอยู่อาจิณ หลักในถิ่นเลิศหล้าสู่สากล
   
 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร..สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
พุธ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

TOP