ข่าวเด่น

สมาคมพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปืนยางช่วยฝึกให้กับนักเรียนตำรวจและทหารคณะผู้บริหารสมาคมพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปืนยางช่วยฝึกให้กับนักเรียนตำรวจและทหาร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลานและห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี ร่วมพูดคุยโอกาสในการขยายการใช้ปืนยางในส่วนกลางและทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้หารือถึงโครงการผลิตภัณฑ์ยางในการฝึกอื่นๆด้วย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำงานวิจัยทางวิชาการและประสบการณ์การเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพารา ได้แก่ การผลิตปืนยางช่วยฝึกสำหรับทหาร ตำรวจ ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในสมรรถนะที่สามารถนำไปใช้งาน สามารถตอบโจทย์ที่ศูนย์ฝึกต้องการ และมีคำสั่งซื้อจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 กองพันทหารสารวัตร ที่ 41 กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สถานีตำรวจนครบาลบางบอน ทหารเรือ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นต้น จึงได้มีการขยายผลไปผลิตยุทธภัณฑ์ช่วยฝึกอื่นๆ เช่น มีดยางช่วยฝึก เป็นต้น ซึ่งจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารานี้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราดิบและสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน รวมทั้งลดการนำเข้าการซื้อปืนยางและมีดยางจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงกว่าปืนยางพารา 5-6 เท่า

TOP