ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระแสแรง เด็กเก่งเลือกเข้าที่นี่"ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมเทปรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ตอน " มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระแสแรง เด็กเก่งเลือกเข้าที่นี่ " ออกอากาศสด เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-13.35 น. ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uOqfEimtXV4

TOP