ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองและปฏิบัติการจากฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองและปฏิบัติการจากฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลายเพื่อให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2561ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองและปฏิบัติการจากฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลายเพื่อให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประกอบด้วยฐานความรู้ทั้งสิ้นจำนวน 7 ฐานความรู้ด้วยกัน ได้แก่ 1. จุลชีพในอาหารเสีย 2. สบู่เอา...แต่ใจ 3. ปิดแฟ้ม...คดีเด็ด 4. อสุจิที่รักและปัสสาวะของหนู 5. จิ้กซอร์มนุษย์ 6. ผ่ากบ...พบรัก และ 7. ดูดาว ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2278

TOP