ข่าวสุขภาพและกีฬา

โครงการฝึกทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน และประชาชน

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดสอนกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐานช่วงปิดภาคการศึกษาสำหรับเยาวชน และประชาชน ณ สนามแบดมินตัน อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการเปิดสอน 2 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 2 - 30 เม.ย. 2561 ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
กลุมที่ 2 เรียนวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 13.30 น. - 15.30 น.

หมายเหตุ แต่ละกลุ่มเรียนทั้งหมด 8 วันๆ ละ 2 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ โทร. 086 - 2730684 , 075-673000 ต่อ 4030


TOP