ข่าวทั่วไป

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาในงาน วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ในงานมหกรรมสหกิจศึกษาแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โถงกลาง อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เวลา 09.00 น. และ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

พบกิจกรรมหลากหลายภายในงาน อาทิ การประกวดผลการนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถาบันเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา การประกวดภาพถ่ายสหกิจศึกษา รักใคร เชียร์หลักสูตรไหน สถาบันใด รวมตัวกันมาเชียร์กันได้ หนึ่งปีมีครั้งเดียว พลาดแล้วต้องรอกันถึงปีหน้านะจะบอกให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3113 และ 0 7567 3183

TOP