ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ "เช้านี้ที่เมืองนคร" ตอน "ศิลปะและวัฒนธรรมในงานวันวลัยลักษณ์ ๒๕๖๑"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญชม รายการโทรทัศน์ "เช้านี้ที่เมืองนคร" ตอน "ศิลปะและวัฒนธรรมในงานวันวลัยลักษณ์ ๒๕๖๑" วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

TOP