ข่าวทั่วไป

เช้านี้ที่เมืองนคร ตอน วลัยลักษณ์เดย์ "วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์"ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ เช้านี้ที่เมืองนคร ตอน วลัยลักษณ์เดย์ "วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์" เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 09.00 น. สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมรายการ

TOP