ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ อุทยานวิทย์และเทคโนโลยี และสาขาภาษาอังกฤษ จัดค่ายบูรณาการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำฉา


 
เมื่อวันที่ 12 - 13 มี.ค. 55 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดค่ายบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ป.1- ป.6 โรงเรียนบ้านน้ำฉา ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมนี้นำโดยคุณวีรชาติ รานวล จากศูนย์เครื่องมือฯ คุณยุทธกาน ไชยมณี จากอุทยานวิทย์ฯ และ ดร. พัชรี อิ่มศรี จากสาขาภาษาอังกฤษ และนักศึกษาจากวิชา Listening Strategies จำนวนประมาณ 100 คน หมุนเวียนกันมาจัดกิจกรรมให้น้องๆ


กิจกรรมหลักของค่ายคือ การสอนความรู้วิทยาศาสตร์เบื้องต้น เช่น การดูดาว กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ การซ่อมแซมเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น การทาสีเครื่องเล่นและอาคารเรียน การพับจรวดและฝึกทำลูกโป่งแฟนซี เป็นต้น

ประมวลภาพ

TOP