ข่าวสมัครงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://saving.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://saving.wu.ac.th/

TOP