ข่าวทั่วไป

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เปิดโลกอาชีพ" โดย ตัวแทนสถานประกอบการเครือ JW Marriott และธุรกิจกาแฟ BON CAFE'

สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม "เปิดโลกอาชีพ" ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (AD) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมภายในงานพบกับตัวแทนสถานประกอบการเครือ JW Marriott และธุรกิจกาแฟ BON CAFE' โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน (ออนไลน์) เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดโลกอาชีพ" (แล-เพลิน การจัดการ) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflIUeUny0EwCtF6EdDvJwTEZPmJaGORChrgp6dm

TOP