นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด แผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 6