ข่าวทั่วไป

สตรีพัทลุงคว้าแชมป์การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฏหมายที่ ม.วลัยลักษณ์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญ จัดการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญขึ้น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2561 โดยทีมสตรีพัทลุงได้รับรางวัลชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมและศาลรัฐธรรมนูญ ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการเมืองการปกครอง และข้อมูลด้านกฎหมายแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเป็นการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกว่า 31 ทีม จากทั่วภาคใต้

ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนที่ชนะเลิศ ได้แก่ สตรีพัทลุง ทีม 1 รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ทีม 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ทีม 1 และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 5000 บาท, 3000 บาท, 2000 บาท และ1500 บาท ตามลำดับ

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาววิราพร คงนวล นักศึกษาช่วยงานสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นางสาวสิตานันท์ สิทธิโชค นักศึกษาช่วยงานสื่อสารองค์กร และสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

TOP