ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน Walailak Day 2018 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน Walailak Day 2018 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075-673699 , 075-673248-51 (คุณกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล)

https://cse.wu.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์.xlsx"

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2295

TOP