ข่าวทั่วไป

เชิญชม ฟุตซอลประเพณี 26 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กรกำหนดจัดการแข่งขันฟุตซอลประเพณีเชื่อมความสามัคคี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อมวลชน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การแข่งขัน
คู่ที่ 1 ศิษย์เก่า พบ ศิษย์ปัจจุบัน
คู่ที่ 2 รวม มวล. และประชาคมนครศรีธรรมราช พบ สื่อมวลชน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 7567 3725 หรือ 080-3829444

กำหนดการ


TOP