ข่าวทั่วไป

2 ทีมนักตบลูกยางจากนครศรีฯ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลวลัยลักษณ์เดย์ 2018ทีมรวมดาวสาวท่าเรือ A จากจังหวัดนครศรีธรรมราช คว้าแชมป์วอลเลย์บอลประเภทอายุไม่เกิน 19 ปี และทีมหมอยาวีซีจากจังหวัดเดียวกัน คว้าแชมป์ประเภทประชาชนชาย กีฬาวอลเลย์บอลวลัยลักษณ์เดย์ 2018

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล งานวลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2561 ซึ่งชมรมวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้น ใน 2 ประเภทประกอบด้วย ประเภทอายุไม่เกิน 19 ปี และประเภทประชาชนชาย โดยมีผู้สนใจเข้ารวมแข่งขันจากทั่วภาคใต้ จำนวน 23 ทีม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬาในร่ม โดยสรุปผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ประเภทอายุไม่เกิน 19 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมรวมดาวสาวท่าเรือ A จากจังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีมเธอนิเรา จากจังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีมรวมดาวสาวท่าเรือ B จากจังหวัดนครศรีธรรมราช และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 คือ ทีม The Prince

ประเภทประชาชนชาย รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมหมอยาวีซีจากจังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีม Bodyslam จากจังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีมสิงหลา จากจังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 คือทีมหมอผี หมอยา

โดยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ,2 ในแต่ละประเภท ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 7,000 5,000 บาท ตามลำดับ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท

โอกาสนี้ นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับดังกล่าวพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนที่ให้ความสนใจมาลงแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกในเรื่องกีฬาแล้ว เชื่อว่าคงได้มิตรภาพและเครือข่ายเพื่อนร่วมเล่นกีฬาวอลเลย์บอลที่ดีต่อกันในอนาคตด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นางสาวชนิสรา เจ๊ะมามะ นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP