ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โดยมีกำหนด ดังนี้


TOP