ข่าวเด่น

กรุงไทยจับมือ ม.วลัยลักษณ์ เอ็มโอยูโครงการ WU Smart Society
ธนาคารกรุงไทยจับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือโครงการ WU Smart Society มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด พร้อมมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจำนวน 15 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด (WU Smart Society) และบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital Platform ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย(มหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรของทั้ง 2 ฝ่าย นักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวถึงเป้าหมายในการลงนามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด (WU Smart Society) และบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital Platform ว่า เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการด้านการศึกษาและอำนวยความสะดวกสบาย แก่นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีความร่วมมือ ประกอบด้วย การให้บริการบัตรประจำตัวอัจฉริยะแบบผูกบัญชีธนาคาร การให้บริการจัดการทางการเงินที่ครบวงจร ผ่านระบบ KTB Digital Platform การพัฒนานาและให้บริการแอพพลิเคชันบนมือถือ WU Smart Life Application การพัฒนาและให้บริการระบบบริหารจัดการทางการเงินสำหรับหอพักนักศึกษา การสนับสนุนด้านการวิจัย และการให้โอกาสนักศึกษาเข้าร่วมฝึกสหกิจศึกษากับธนาคารด้วยด้านนายผยง ศรีวณิช กล่าวว่า บทบาทของธนาคารกรุงไทยในฐานะที่เป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ คือการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุขด้วย โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของธนาคารคือ การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการสร้างมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยในส่วนของ ม.วลัยลักษณ์ ธนาคารจะให้บริการ University Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือที่จะเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษากับระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของทางธนาคาร โดยจะให้บริการข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เช่น อาคาร สถานที่ รถรับส่งและหอพักผ่านแอพพลิเคชันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆเช่น บัตรประจำตัวอัจฉริยะ เครื่องรูดบัตร EDC บริการ QR Code Payment บริการ e-Donation บริการบัตร Krungthai Travel Card ด้วย

โอกาสเดียวกันนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 15 ล้านบาท พร้อมมอบแท๊บเล็ตจำนวน 10 เครื่อง และมอบเงินสนับสนุนโครงการ Walailak University Cultural Camp 2018 จำนวน 300,000 บาทด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP