ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรม What's Animation? สร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วย Flash รุ่น 2 วันที่ 23-25 เม.ย.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตร What's Animation? สร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วย Flash รุ่น 2 ในวันที่ 23-25 เมษายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
Flash เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน สามารถใช้งานได้สะดวก ในการผลิตสื่อการสอนเชิงโต้ตอบ (Interactive), สื่อ Presentation, เกมส์, แบบทดสอบ, E-Book, Website, Streaming Video, ฐานข้อมูล, งานกราฟิก และสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ภาพยนตร์การ์ตูนเอนิเมชั่น

วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์เธียรทศ ประพฤติชอบ
ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน

  • สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,000 บาท
  • บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,500 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 12 เมษายน 2555 ได้รับส่วนลด ดังนี้

  • สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
  • สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
  • สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1, e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


TOP