Walailak Day

อบอุ่น สนุกสนาน !! กับกิจกรรม “แรลลี่ หรอยหนัดการจัดการ” ต้อนรับว่าที่นักศึกษาใหม่สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “แรลลี่ หรอยหนัดการจัดการ” แนะนำความพร้อมของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ และหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ว่าที่นักศึกษาใหม่ของสำนักวิชา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้องและคณาจารย์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักเรียนและผู้ปกครองว่าที่นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 100 คน ณ พื้นที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส รักษาการแทนรองคณบดี สำนักวิชาการจัดการ หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม “แรลลี่ หรอยหนัดการจัดการ” ในครั้งนี้ว่า เพื่อสร้างการรับรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอนและความพร้อมของสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งสนามกีฬา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อาคารปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งครัวสาธิต ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ด้วยกันเอง รุ่นพี่ รุ่นน้องและครูอาจารย์ให้รู้จัก ใกล้ชิดกันมากขึ้น ที่สำคัญในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ยังมีนักศึกษาที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเรียนที่ไหนมาร่วมกิจกรรมแรลลี่ในวันนี้ด้วย ทางสำนักวิชาการจัดการคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจบโครงการนี้นักเรียนกลุ่มนี้จะเกิดความประทับใจ มั่นใจในคุณภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และตัดสินใจมาเรียนในที่สุด

นางอาภรณ์ บุญไพรัตน์สกุล (คุณแม่น้องเกมส์) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาเร็วมาก เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่อยู่ใกล้บ้าน สะดวกต่อเราแม่ลูกที่จะเดินทางไปมาหากัน ที่นี่มีความเป็นธรรมชาติ สามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องแก่งแย่งแข่งขันกันมากเหมือนในเมืองใหญ่ การได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทำให้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากขึ้น ประทับใจในการการต้อนรับ ทุกคนน่ารักและเป็นกันเองมาก ในฐานะแม่อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูก โดยให้เขาคิดและตัดสินใจเอง ให้เขาได้เรียนในที่ๆเขาเลือก ลูกมีความสุขแม่ก็ดีใจ การได้มาที่นี่ ทำให้แม่สบายใจว่าลูกจะมีความสุขกับการเรียนในมหาวิทยาลัยที่นี่แน่นอน

ด้านลูกชาย นายธีรภณ บุญไพรัตน์สกุล (น้องเกมส์) กล่าวว่า ตนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี เลือกเรียนสำนักวิชาการจัดการ ในสาขาบัญชี เหตุผลที่เลือกเรียนที่นี่ เพราะมีความทันสมัยเรื่องสื่อการเรียนการสอน อาจารย์มีความใกล้ชิด สนิทสนมเป็นกันเอง ทำให้กล้าพูดคุย ซักถาม ต่อไปมีปัญหาในการเรียนจะได้ไม่กลัวที่จะปรึกษา อีกทั้งที่นี่ยังมีความเป็นนานาชาติ ทำให้เราได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองอีกด้วย กิจกรรมที่จัดในวันนี้มีประโยชน์มาก นอกจากทำให้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากขึ้นแล้วยังได้รู้จักเพื่อนๆ รุ่นพี่ และอาจารย์ในสำนักวิชาด้วยครับ

นางสาวมณี แก่นทอง (น้องเมย์) กล่าวว่า ตนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ เลือกเรียนสาขาบริหารธุรกิจ กิจกรรมวันนี้ประทับใจพี่ๆ ที่มีความเป็นกันเอง ทำให้รู้จักเพื่อนๆ และคณาจารย์ เลือกเรียนที่นี่เพราะเชื่อว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะทำให้ตนไปถึงความฝันได้ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่อยู่ใกล้บ้าน แม้ว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพฯ แต่เชื่อเสมอว่า อ.ท่าศาลา ก็มีมหาวิทยาลัยดีๆไม่แพ้ใน กรุงเทพฯเช่นกัน

นายศุภณัฐ เบญจวัฒนสวัสดิ์ (น้องซิน) ตนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.สตูล เลือกเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้สนุกมาก ได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ คณาจารย์ สิ่งที่คาดหวังจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือ วิชาความรู้ที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งที่นี่มีความพร้อมมากในทุกๆด้าน ประทับใจในธรรมชาติที่สวยงาม ร่มรื่น เพราะเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายในเมืองใหญ่และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศด้วย

นางสาวนิสรีน โต๊ะดี (น้องนิส) กล่าวว่า ตนจบการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช เลือกเรียนสาขาบริหารธุรกิจ เพราะที่บ้านมีธุรกิจของตัวเอง อยากเป็นนักบริหารดูแลธุรกิจของที่บ้านต่อจากพ่อแม่ ให้ท่านได้พักผ่อน และมั่นใจในคุณภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะไม่ทำให้เราผิดหวัง อยากบอกกับรุ่นน้องว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแน่นอน

กิจกรรม “แรลลี่ หรอยหนัดการจัดการ” จัดขึ้นโดยใช้พื้นที่ต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อาคารหัวตะพานหรือครัวสาธิต อาคารเรียนรวม 1 และอาคารศูนย์กีฬา โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ในการเล่นเกมส์และทำกิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 “รหัสดาวินซี่ ค้นหาคนบัญชี” ฐานที่ 2 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ “Creative Economy” ฐานที่ 3 “Bizzy เสี่ยงทาย” และฐานที่ 4 “Toureer Spotlight

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP