ข่าวเด่น

นักศึกษาเภสัช มวล คว้า อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ระดับประเทศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ Pharmacy counseling Event 2018 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นมาทุกปี โดยมีตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศกว่า 19 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขัน

ผลการแข่งขันปรากฎว่า ตัวแทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคว้า อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ซึ่งเป็นการรักษาแชมป์การแข่งขันงานดังกล่าว 2 ปี ซ้อน

การแข่งขันภายในงานประกอบด้วย

1. การแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย
2. การแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
3. การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz)

รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz)
1.นศภ.ภูวดล หมื่นระย้า
2.นศภ.พลภิสิทธิ์ เลื่อนแก้ว
3.นศภ.ธวัลยา สมประสงค์
4.นศภ.อำมรรวี คูหาพงศ์

ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาด้านยา (PCE) รอบภาษาไทย
1. นศภ.พชร ไชยชนะ
2. นศภ.ชยกร มงคลสวัสดิ์

ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาด้านยา (PCE) รอบภาษาอังกฤษ
1. นศภ.อับดุลเลาะ สุไลมาน
2. นศภ.ธนพร สุวรรณพัฒน์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลดังกล่าว และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกท่านที่เป็นตัวแทนการแข่งขันประเภทอื่น


TOP