ข่าวทั่วไป

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับอดีต รมต. กระทรวงสาธารณสุขและอดีต รมต. กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายวิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมในงานวลัยลักษณ์เดย์ 2018 รวมถึงเยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้

ประมวลภาพ

TOP