ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุม Living will & Palliative care ครั้งที่ 2 บุคลากรสุขภาพเข้าร่วมทั่วประเทศ



สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุม Living will & Palliative care ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความถนัดทางการเตรียมตัวการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่มาตรา 12 ในพรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 และเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายให้กับบุคลากรสุขภาพที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศและชาวต่างชาติด้วย

นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำสำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้จัดงานจัดการประชุม Living will & Palliative care ในครั้งนี้ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การดูแลคนไข้ประคับประคองในไทยถูกผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ทำให้บุคลากรทางด้านสุขภาพมีการตื่นตัวมากขึ้น โดยมีแพทย์ และพยาบาลทำงานมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่ยังต้องการองค์ความรู้เพิ่ม ในแง่ของความรู้ทางการแพทย์ กฎหมาย รวมถึงภาคประชาชน โดยในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคอิสระ เช่น เครือข่ายพุทธิกา ซึ่งเป็นองค์กรทางสังคมที่ไม่แสวงผลกำไร เพื่อเสริมสร้างความตระหนักการเตรียมตัวตาย หรือการตายดี และเครือข่ายชีวมิตร เพื่อเสริมสร้างความตระหนักเรื่องผู้ป่วยประคับประคองในภาคประชาชนอีกด้วย

การจัดประชุม Living will & Palliative care ครั้งนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถา เรื่อง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 กับการสร้างสุขภาวะของชีวิต โดย นพ. อุกฤษณ์ มิลินทางกูร และการถกเรื่องมาตรา 12 โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์, ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส และพิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ “Kerala Model in palliative care Community volunteer” โดย Dr. Suresh Kumar, Instituteof Palliative Medicine และ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ เป็นผู้แปลภาษา

เขียนโดย สิตานันท์ สิทธิโชค นักศึกษาช่วยงาน ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย วิราพร คงนวล นักศึกษาช่วยงาน ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP