ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาภูมิภาคศึกษา (รับสมัครครั้งที่ 36/2554)