ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกิจกรรมทีวี 3 สัญจรแร๊งส์!!! หรอยหนัดการจัดการ_วลัยลักษณ์ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดไทยประยุกต์ ออกสื่อทีวี 3 สัญจร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. โดยมี อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ร่วมด้วยบุคลากรและนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ รวมทีมประชาสัมพันธ์สำนักวิชาฯ ผ่านการแต่งกายชุดไทยประยุกต์ ร่วมงานคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร ณ ลานหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลที่ 3 ในการแต่งกายชุดไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/site/readnews?id=546

TOP