ข่าวทั่วไป

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Walailak Day 2018

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Walailak Day 2018 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.สืบเนื่องจากฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานขึ้นในงาน Walailak Day 2018 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. นั้น ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2744

TOP